SOP เขียนอย่างไรดี?

posted on 10 Nov 2015 15:05 by drpetong in Miscellaneous

สวัสดีครับ :)

สืบเนื่องจากบทความเกี่ยวกับเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการสมัครเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นปริญญาตรี โท หรือเอก นั่นก็คือ Statement of Purpose 

Statement of Purpose หรือเรียกสั้นๆ ว่า SOP คืออะไร?

มันก็คือเรียงความเกี่ยวกับตัวเราที่จะเป็นตัวทำให้คณะกรรมการรู้จักเรามากขึ้น ชื่อก็บอกว่า Purpose ที่แปลว่า จุดประสงค์ ดังนั้นสิ่งสำคัญใน SOP ก็คือ เป้าหมายหรือจุดประสงค์ว่าทำไมเราถึงชอบหรืออยากเรียนสาขานี้ และทำไมเราถึงอยากเข้ามหาลัยนี้ มีเป้าหมายอย่างไรบ้างนั่นเอง

โดยทั่วไปแล้ว SOP จะมีความยาวอย่างมาก 2 หน้ากระดาษเอสี่ ทั้งนี้ทั้งนั้นบางมหาลัยอาจมีกำหนดจำนวนคำที่แน่นอนมาให้ ก็ต้องดูเป็นกรณีไป

 

แล้วเราจะเริ่มเขียนอะไร ยังไงดีหละ?

แนะนำให้เราแบ่งเนื้อหาเรียงความที่จะเขียนเป็น 4 หัวข้อหลักๆ ได้แก่

1. Background: ทำไมเราถึงเลือกเรียนสาขานี้ (เป็นการปูพื้นให้กรรมการได้รู้จักเราในอดีตมากขึ้น)

ลองถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ดู

 • อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เลือกเรียนสาขานี้ (อาจเป็นคน ครอบครัว สิ่งของ งานที่เคยทำ หรือบทความที่เคยอ่าน)
 • ปัจจุบันนี้เราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ทำอะไรอยู่รึป่าว

2. Experiences: ประสบการณ์การทำงาน ผลงาน รางวัลที่ภาคภูมิใจที่ผ่านมา 

 • หากทำคะแนนวิชาเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเรียนได้ดีเยี่ยมก็สามารถนำมาพูดถึงได้
 • ควรเลือกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเรียนมากที่สุด 
 • เล่าด้วยว่าการไปฝึกงานนั้น หรือผลงาน รางวัลทีเ่ราได้นั้น มันสอนอะไรให้กับเรา และเราคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อสาขาหรือสายงานนี้ในอนาคตอย่างไร

3. Why this University: ทำไมต้องมหาวิทยาลัยนี้

 • แสดงให้เห็นถึงความสนใจ และการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนของสาขาที่เราจะสมัคร
 • หาเหตุผลที่โดดเด่นว่าทำไมเราถึงเลือกจะเรียนหลักสูตรนี้ มันพิเศษและแตกต่างจากมหาลัยอื่นอย่างไร
 • แล้วคิดว่าความสามารถของเราจะช่วยอะไรให้กับมหาลัยนี้ได้หรือไม่ (optional) 

4. Ultimate Goal: ความฝันในอนาคต

 • จริงๆ ส่วนนี้สำคัญอยู่นะ เพราะคิดว่ากรรมการต้องการคนที่มีทัศนคติที่ดีและความรักที่จะเรียนต่อในสาขานี้จริงๆ 
 • ในอนาคตต้องการทำอะไรในสาขานี้/จบแล้วจะทำอะไร 
 • คิดว่าคอร์สเรียนนี้ช่วยอะไรคุณมากไหมในการทำความฝันของคุณ 

ก่อนเริ่มเขียนก็อยากให้ลองระดมความคิดจาก 4 หัวข้อเหล่านี้คร่าวๆ ว่าเราจะเขียนอะไรลงไปบ้าง  ละก่อนไป มีทิปส์เล็กๆ น้อยๆ ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเขียน :)

+ พยายามเลือกสิ่งที่โดดเด่น แตกต่าง และเข้ากับสาขาที่จะเรียนมากที่สุดมาเขียน

+ จำไว้ว่าไม่จำเป็นต้องเล่าทุกอย่าง แต่เราจะต้องเลือกสิ่งที่จะเล่า และทำให้เค้าประทับใจ

+ เขียนให้เป็นเรื่องเดียวกัน ลื่นไหล และมีเอกภาพ ในแต่ละย่อหน้าต้องมีการเชื่อมโยงกัน อันนี้สำคัญมาก (เขียนเสร็จคร่าวๆ แล้วลองมานั่งอ่านแต่ต้นจนจบดู)

+ ให้คนอื่นทั้งที่อยู่ในสายเรียนเราหรือไม่อยู่ได้ลองอ่าน แล้วลองถามความเห็นว่าเค้าเข้าใจมากน้อยแค่ไหน เรื่องราวที่เขียนน่าสนใจหรือไม่

+ พยายามเขียนให้เป็นตัวเรามากที่สุด ดูตัวอย่างได้ แต่ห้ามลอก 

+ แนะนำให้เขียนเป็นเชิง "เล่าเรื่อง" มากกว่า "อธิบาย"  --> อาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนตามฟอร์ม 4 หัวข้อที่ให้มาเป๊ะๆ แต่อาจดัดแปลง เขียนไงก็ได้ แต่ยังคงตอบคำถาม 4 ข้อใหญ่ๆ เหล่านี้ 

+ ก่อนเขียนลองคิดก่อนว่า เราอยากให้กรรมการเห็นอะไรในตัวเราบ้างหลังจากที่เค้าอ่านจบ จากนั้นก็ลองเรียบเรียงเรื่องราว ประสบการณ์ที่ผ่านมา กลั่นกรองออกมา ให้ไปในแนวทางที่เราอยากให้กรรมการหรือคนอ่านได้รับกลับไป

+ ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายค่อนข้างสำคัญ ควรกระชับ และสร้างความประทับใจให้ผู้อ่าน เพราะประโยคแรกจะเป็นสิ่งที่ทำให้คณะกรรมการประทับใจและอยากอ่านต่อ ส่วนประโยคสุดท้ายก็เหมือนเป็นการทิ้งความประทับใจไว้ให้กรรมการ ให้เขาจำเราได้ ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับประโยคแรกหรือย่อหน้าแรก และส่วนสุดท้ายเช่นกัน 

+ สำหรับคนที่สมัครเป็น 10 มหาลัย และหากขี้เกียจ (ซึ่งเป็นกันทุกคน ฮ่าๆ) แนะนำว่าให้เขียนโครงร่างเรียงความ SOP ไว้ แล้วค่อยมาเปลี่ยนย่อหน้าส่วนที่พูดถึง Why this university ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัยไป แต่หากมหาลัยนั้นๆ มีการระบุชุดคำถามแยกออกมา ก็จำเป็นที่จะต้องมาเพิ่มหรือลดส่วนที่เขียนไปแล้ว 

 

ตัวอย่างการเขียน SOP และเทคนิคการเขียน
1) https://grad.ucla.edu/asis/agep/advsopstem.pdf
2) https://ed.stanford.edu/sites/default/files/Statement-of-Purpose.pdf
3) http://ls.berkeley.edu/files/statement_of_purpose.pdf 
(นี่เป็นตัวอย่างของการเขียนต่อโทหรือเอก โดยถ้าเป็นระดับชั้นนี้แล้วการที่เราแสดงให้กรรมการเห็นว่าเรามีประสบการณ์หรือมีความรู้ทางสาขาที่จะสมัครแน่นจะทำให้เราน่าสนใจมากขึ้น อย่างในตัวอย่างนี้ผู้เขียนเน้นแกนหลักของเรื่องเป็นเรื่องของหัวข้องานวิจัยที่เค้าเคยทำ และนำเสนอความคิดในเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อนั้น)
4) http://engineering.missouri.edu/civil/files/GradAppliStatement-Ex1.pdf 

Comment

Comment:

Tweet